Дипломні роботи

Напрямки робіт в яких виконується керування робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів:
1. Засоби та методи комп’ютерної графіки;
2. Вебометричний аналіз Web-сайтів та Web-порталів
3. Використання Web-технологій, пов’язаних з розробкою, супроводженням та дослідженням Web-сайтів та Web-порталів;
4. Web-інтерфейс. Методи та засоби його побудови;
5. Побудова вебометричних рейтингових систем;

6. Методи та засоби побудови Web-сайтів та Web-порталів при використанні CMS
У 2016-2017 році  Пропоную наступні теми бакалаврських  робіт (перший варіант, який поки що може уточнюватись :

Бакалаврські

  1. Методи та засоби перетворення Веб сайтів з метою їх відображення на мобільних пристроях (Антоненко)
  2. Вебометричний та експертний аналіз Веб сайтів та веб додатків (Корж)
  3. Засоби розробка та впровадження бази методичних посібників на фреймворку (Молоденков)
  4. Методи та засоби пошуку даних у Scopus та Google Scholar та звязок з ID бази ORCID
  5. Засоби розробки та впровадження системи збирання даних про курси дистанційного навчання у Cloud (Намінас)
  6. Методи та інструментальні засоби побудова ігор на андроід (віртуальна реальність, мультимедіа, використання Canvas)
  7. Аналіз та використання SaaS-плат­форм Cloud для створення Веб сайтів та Веб додатків (Волошина)

Мені приємно, що по бакалаврській роботі попереднього року №6, що виконано А.Прасоловим,  зроблена перша публікація у “Київському політехніку” http://kpi.ua/files/1704.pdf

Список деяких тем попередніх років:
Бакалаврські роботи
1.Засоби та методи оцінки поновлення Web-сайтів

2. Створення спецефектів для кіно та телеіндустрії
3. CMS для представлення та просування наукових робіт ВНЗ в Інтернеті
4. Блогові CMS та їх використання у навчальному закладі
5. Бази посилань на наукові статті та засоби роботи з ними
6. Моніторинг Web-сайтів та засоби підняття наукового рейтингу ВНЗ

Роботи Спеціалістів
1. Портал высших учебных заведений Украины на Ruby в среде Rails
2. Пошук вразливостей на Web-сайтах ВНЗ з інформуванням Web-майстрів
3. Автоматизоване заповнення Web- сайту бази звітів НТУУ”КПІ

Магістерські дисертації
1. Засоби багатокритеріальної оцінки якості веб-сайтів, та пошук підроблених сайтів
2. Рейтинг навчального закладу з наукової роботи в мережі Internet та організаційні, методичні, програмні засоби його підняття
3. Дослідження вразливостей Web-сайтів та методи їх усунення

У 2012 році було виконано декілько цікавих і корисних робіт. Дам коротку інформацію про 2 з них.

Магістерська робота Юлії Бодрової. Розроблено Веб інтерфейс для оцінки присутності, цитованості та h індексу у СКУЛАР та СКОПУС. Робота широко використовується в НТУУ”КПІ”. Копія екрану нижче

Бакалаврська робота Віктора Шинбуєва.  Розроблено програму аналізу дій користувачів блогової системи на Ворд Пресс. Фрагмент копії екрану нижче:

Декілько тем бакалаврських робіт на 2013 рік

1. CLOUD для навчання

2. CLOUD для створення програмних систем

3. Контроль, самоконтроль та самостійні роботи при дистанційному навчанні

4. Рейтингові системи ВНЗ- їх побудова, позитивні та негативні якості

5. Присутність, цитованість та індекс Хирша в СКОПУС та засоби та методи їх підвищення

2014 рік

Багато записалося бакалаврів. Їх теми наступні:

  1. 1
Аналіз методів рейтингування Університетів та його підрозділів(вебометричний та експертний). ЦурінО.П. Качаловський +
Framework та їх місце у створенні Web-інтерфейсу сучасних Web-сайтів Web-додаткі, CMFяк новий крок  вдосконалення CMS Цурін О.П. Сухомлін Ірина +
Підготовка  наукових журналів для включення у міжнародну бібліографічну базу SCOPUS  Цурін О.П. Циховський Ігор Г. ДА02 +
Автоматизовані засоби лікування Web-сайтів після попередження чи закриття їх Google  Цурін О.П. Воробік А.В. ДА01 +
Аналіз методів та засобів побудови та супроводження персональних Веб-сайтів викладачів ЦурінО.П. Масло Настя +
Автоматизовані засоби пошуку помилок при створенні інформації в InterNet ресурсі «Вікіпедія» Цурін О.П. Мазурок Р. +
«Аналіз  засобів та методів побудови та використання спеціалізованих CMS» Цурін О.П. Скубенко Руслан +
Аналіз засобів мультимодального інтерфейсу користувача при роботі з мультимедійною інформацією Цурін О.П. Ковалівська  Марія Вадимівна +
Аналіз технології включення трудів журналів та конференцій у Google Scholar та створення автоматизованих засобів  їх включення Цурін О.П. Усатов Богдан +

Всі захистилися з них 4- пятірки, 3-четвірки і 2-трійки. Результати досить непогані.

Мій висновок- не можна брати так багато бакалаврів і не тому що важко, а тому що не встигаєш впровадити гарні роботи.

Роботи М.Ковалівської та І. Сухомлін думаю впровадимо під час їх навчання в магістратурі.

Робота І.Циховського впроваджена і тільки треба написати статтю

Роботу А.Воробік треба впроваджувати.

Але найбільший жаль викликає не ясність з роботою Р.Скубенко. Н.Масло її розгорнула, але технологія створення кафедральних блогів викладачів мені не передано.

У 2015 році готується 4 роботи:

1.Аналіз можливостей та технологій включення трудів конференцій у Google Scholar та SCOPUS

2. Дослідження методів побудови та супроводження Landingpage (односторінкові сайти)

3. Дослідження та розробка сайтів вибору фінансової стратегії підприємства;

4. Аналіз засобів та технологій створення та супроводження Web-сайтів та Web-порталів

У 2015-2016 роках Пропоную наступні теми:

Теми бакалаврів

1.    Методи та інструментальні засоби побудова ігор (віртуальна реальність, мультимедіа, використання Canvas)

2.    Аналіз теорії та практики побудови мультимодальних систем

3.    Інструментальні засоби розробки Landing Page та їх аналіз

4.    Аналіз фреймворків як засобів розробки Web-додатків

5.    Canvas як засіб включення графічних та мультимедійних компонентів на Web-сайти та його аналіз

6.    Сучасні засоби пошуку вразливостей Web-сайтів та серверів та аналіз їх можливостей і практичного використання

Теми спеціалістів

1 Циховський Ігор Геннадійович Створення автоматизованого сервісу звітування та моніторингу успішності виконання навчального плану студентами Доцент кафедри СПЦурін О.П.
2 Воробік Андрій Віталійович Автоматизоване робоче місце лікування Web-сайтів Доцент кафедри СПЦурін О.П.
3 Грушко Андрій Анатолійович Реалізація прикладних систем з використанням Canvas Доцент кафедри СПЦурін О.П.
4 Ковалівська Марія Вадимівна Система аналізу положення ВНЗ України   у рейтингу Webometrics з підготовкою даних для Wikipedia Доцент кафедри СПЦурін О.П.
5 Красан Микола Миколайович Прикладна система для віртуалізації серверів за допомогою VMWare ESXi. Доцент кафедри СПЦурін О.П.

 

Теми магістрів

Христюк – Динамічна генерація Landing Page засобами ANGULAR таREACT і проблеми їх вебометричного аналізу

c

No Comments.

Leave a Reply

(обов`язково)

(обов`язково)