Наукові інтереси

Наукові інтереси: В минулі роки:

Методи та засоби побудови систем графічної взаємоді користувачів з ЕОМ (це назва моєї дисертації, яку захистив у 1970 році, і опубліковано понад 100 робіт);

Комп’ютерна графіка,(опубліковано багато робіт і ще в 80-і роки читав курс лекцій по цій тематиці)

Зараз мої наукові інтереси засереджені на наступних напрямках:

1. Розробка, супроводження та дослідження  Web-сайтів де Web-дизайн у ширвжитковому розумінні це лише один з етапів проектування (практична перевірка проводилася на сайтах http://grid.kpi.ua, http://druk.kpi.ua та http://journals.kpi.ua );

2.Методи та засоби дослідження та аналізу множини сайтів Вищого Навчального Закладу (ВНЗ). Цей напрямок є результатом того, що вже 12 років приймаю участь у створенні та супроводженні сайту НТУУ”КПІ” і координую роботи із сайтами НТУУ”КПІ”. Для виконання цієї роботи, за активною участю наших студентів, створенно та працює два сайти. http://webometr.kpi.ua (Виконуються задачі по підняттю Webometrics рейтингу НТУУ”КПІ”) та http://bug.kpi.ua (Вирішуються задачі пошуку та аналізу вразливостей сайтів підрозділів Університету);

3.Вебометричний аналіз Веб сайтів.  Цей напрямок пов’зано з можливістю отримання характеристик сайтів, що характеризують його об’м, мережеву активність та структуру. Результати використовуються у 4 роботі навчального курсу “Веб проектування”

4. SCOPUS та проблеми входження Роль та значеня Скопус у світовій науці надано в богатьох електронних джерелах. Проблеми , що виникають у вітчизняному ВНЗ надано у роботі  “Проблеми СКОПУС і можливості їх вирішення у ВНЗ”

5. Навчання у CLOUD Десятки провідних Західних Університетів передали у Клауд свої курси для дистанційного навчання. Вони всім доступні, але виникають проблеми їх вибору та використання. Маю наміри вирішити деякі з цих проблем за допомогою Веб сайту, який вже почали створювати (адреса сайту http://dl-coud.kpi.ua). Приймають участь у створенні сайту як студенти нашої спеціальності, так і факультету менеджменту та маркетингу.

 

No Comments.

Leave a Reply

(обов`язково)

(обов`язково)