Матеріали лекцій по курсу ООП

Теми бакалаврських та магістерських робіт

2015-2016 навчальний рік

Бакалаври (4):

Заміщення реляційних баз даних сховищами триплетів в програмах інженерних розрахунків.
Дослідити переваги та недоліки RDF storage над реляційними СУБД в якості системи збереження даних для прикладного програмного забезпечення, зокрема, орієнтованого на виконання інженерних обчислень.

RDF-бібліотека наукових публікацій
База знань, що містить як бібліометричні дані, так і дані по змісту публікації.
Це уможливлює “інтелектуальний пошук” потрібних даних.

Алгоритми логічного виведення фактів в OWL-онтологіях
Дослідження найбільш ефективних алгоритмів вилучення нових фактів з онтологій баз знань. Важливий елемент побудови баз знань та додатків на їх основі.

Технології семантичного Веб в системах автоматизації документообігу
Пошук способів використання технологій та засобів семантичного Веб при розробці сучасних систем документообігу на рівні організації.

Інтерактивна візуалізація даних наукових та інженерних розрахунків у Веб
Дослідити можливості існуючих бібліотек візуалізації даних (зокрема, D3.js) для їх інтеграції в розподілені системи інженерних та наукових розрахунків.

Магістри (2):

Семантичний Веб-орієнтований робочий кабінет викладача-дослідника
Дослідити способи та засоби побудови середовища роботи викладача-дослідника, з використанням засобів семантичного Веб, технологій побудови баз знань, засобів здійснення логічних висновків, засобів візуалізації та побудови звітів та ін.

Агентно-орієнтований підхід до пошуку і оркестрування REST-сервісів в розподілених системах аналізу даних
Аналіз сучасних засобів побудови потоків робіт в СОА, побудова системи автоматизованого підбору та оркестрування веб-сервісів для вирішення складних задач аналізу даних з використанням агентно-орієнтованого підходу.

Нереляційні бази даних у сучасних інженерних веб-додатках
Дослідження існуючих варіацій нереляційних (“No SQL”) баз даних та їх застосування у веб-орієнтованих середовищах для інженерії.

2014-2015 навчальний рік

Семантичні веб-додатки для інженерії (бак. Яременко В.)
Аналіз сучасних засобів розробки, дослідження методів побудови семантичних веб-додатків, побудова семантичних веб-додатків для інженерних та наукових застосувань.

Композитні веб-додатки в наукових дослідженнях (маг. Вініченко А.)
Аналіз сучасних засобів розробки, дослідження методів побудови композитних (mashup) веб-додатків, побудова композитних веб-додатків для інженерних та наукових застосувань.

Візуалізація запитів до ресурсів Linked Open Data (бак. Королевський Г.)
Дослідження способів побудови розподілених систем на основі принципу пов’язаних даних (Linked Data), а також шляхів візуалізації результатів пошукових запитів для ефективної роботи користувачів.

Література для вивчення C++ та ООП

Рекомендована література для вивчення C++:

 • Роберт Лафоре. Объектно-ориентированное программирование в C++
 • Харви М. Дейтел, Пол Дж. Дейтел. Как программировать на C++
 • Джесс Либерти. Освой самостоятельно С++ за 21 день. учебн. пос.
 • Герберт Шилдт. C++ Руководство для начинающих
 • Эл Стивенс. Самоучитель по C++

Література для поглибленого вивчення C++ та ООП:

 • Чернетка стандарту C++ (версія №3337 від 16.01.2012)
 • Роберт Седжвик. Алгоритмы на C++. Фундаментальные алгоритмы и структуры данных
 • Уильям Топп, Уильям Форд. Структуры данных в C++
 • Бьерн Страуструп. Язык программирования C++. Спец.изд.
 • Гради Буч. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений на C++
 • Эрих Гамма, Ричард Хелм, Ральф Джонсон, Джон Влиссидес. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования
 • Скотт Мейерс. Эффективное использование C++
 • Скотт Мейерс. Эффективное использование STL
 • Герб Саттер. Решение сложных задач на С++
 • Герб Саттер. Новые сложные задачи на С++
 • Анрей Александреску, Герб Саттер. Стандарты программирования на С++
 • Анрей Александреску. Современное проектирование на С++

Безкоштовні редактори UML-діаграм

Деякі засоби, варті уваги: