Методична робота

Викладаю курс “Об’єктно-орієнтоване програмування”.

Лабораторно-практичні заняття по курсам:

  • Основи хмарних обчислень
  • Веб-технології
  • Чисельні методи
  • Грід-технології для розподілених обчислень та обробки даних та ін.

Викладач Українсько-корейського навчального
центру інформаційних технологій: