Наукова діяльність

Прийнятий до аспірантури 2008 року.
Захистив кандидатську дисертацію 2013 року.
Пройшов стажування у Республіці Корея у 2009 році (грід-технології).
Коло наукових інтересів:

 • грід-технології,
 • хмарні обчислення,
 • cервісно-орієнтована архітектура та веб-сервіси,
 • семантичний веб

Беру участь у ініціативній кафедральній науково-дослідній роботі «Використання СОА для наукових і науково-прикладних застосувань», відповідаю за основи розробки сервіс-орієнтованого програмного забезпечення, дослідження онтологій та семантичного веб.

Брав участь у виконанні 5 бюджетних тем, виконував роботи в рамках міжнародного наукового співробітництва, працював у спільній навчально-дослідницькій лабораторії розподілених обчислень “Самсунг-КПІ”, учасник вітчизняних виставок наукових досягнень.

Публікації :

 1. Bulakh B. Users in the GRID computing environment // Proceedings of the CODATA-21 International conference. “Scientific Information for Society: from Today to the Future”. October 3-8, 2008, Kiev, Ukraine. – Kiev, 2008. – P.81
 2. Бондарєва І.М. Створення й ведення інтегрованої бази даних нерухомих пам’яток містобудування та архітектури україни національного і місцевого значення. / Бондарєва І.М., Клімушко Н.А., Булах Б.В. // Новітні комп’ютерні технології: матеріали VII Міжнародної науково-технічної конференції. Київ-Севастополь 15-18 вересня 2009 р. – К.:Мінрегіонбуд. – 2009. – С.23-24
 3. Петренко А.І. Семантичний Grid для науки і освіти. / Петренко А.І., Булах Б.В., Хондар В.С. К.:«Політехніка». – 2010. – 178 c.
 4. Булах Б.В. Грiд-сервiси інтелектуального аналізу даних // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2010, Київ, 25-29 травня 2010 р. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – 2010. – с.358
 5. Булах Б.В. Композиція веб- та грід-сервісів для рішення прикладних задач // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2011, Київ, 23-28 травня 2011 р. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – 2011. – с.360
 6. Булах Б.В. Масштабні розподілені обчислення для моделювання впливу на навколишнє середовище груп промислових об’єктів / Булах Б.В., Клімушко Н.А., Крамаренко А.Д. // Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції NOCOTE’2011. Київ-Севастополь 13-16 вересня 2011 р. – К.:Мінрегіонбуд. – 2011. – С.66-67
 7. Клімушко Н.А. Програмний комплекс «Екологія» / Клімушко Н.А., Булах Б.В., Крамаренко А.Д. // Новітні комп’ютерні технології: матеріали IX Міжнародної науково-технічної конференції NOCOTE’2011. Київ-Севастополь 13-16 вересня 2011 р. – К.:Мінрегіонбуд. – 2011. – С.78-80
 8. Петренко А.І. Застосування workflow-систем для потреб сучасних науки та інженерії / Петренко А.І., Булах Б.В. // Наукові вісті НТУУ «КПІ». –К.:«Політехніка». – 2011. – №5(79). – С.40–51.
 9. Петренко А.І. BPEL-орієнтована система управління інженерними та науковими обчислювальними сценаріями / Петренко А.І., Булах Б.В. // Вісник університету «Україна»: Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К.:Університет «Україна». – 2011. – № 2. – С.90-100.
 10. Петренко А.І. Дослідження архітектури комплексу схемотехнічного моделювання GridALLTED // Петренко А.І., Ладогубець В.В., Фіногенов О.Д., Булах Б.В. // Вісник університету «Україна» : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К.:Університет «Україна». – 2011. – № 2. – С. 65–70.
 11. Булах Б.В. Workflow-сценарії для сервісно-орієнтованих систем моделювання // Вісник університету «Україна» : Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика. – К.:Університет «Україна». – 2011. – № 2. – С. 273–278.
 12. Булах Б.В.Workflow–сценарії для сервісно-орієнтованих систем моделювання // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 4-та Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доповідей. ­ К.: Університиет «Україна», 2012. – С. 42–44.
 13. Булах Б.В. Сервісно-орієнтована система комп’ютерного проектування із залученням грід-обчислень // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 14-ї міжнародної науково-технічної конференції «САІТ-2012», 24 квітня 2012, Київ. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”.- 2012. – С. 268.
 14. Булах Б.В. Інтеграція і менеджмент даних у семантичному гріді / Булах Б.В., Дорошенко А.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 14-ї міжнародної науково-технічної конференції «САІТ-2012», 24 квітня 2012, Київ. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”.- 2012. – С. 273.
 15. Булах Б.В. Представлення знань в семантичному гріді / Булах Б.В., Хаткова І.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 14-ї міжнародної науково-технічної конференції «САІТ-2012», 24 квітня 2012, Київ. – К. : ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”.- 2012. – С. 303.
 16. Petrenko A. Service-Oriented Architecture for Grid-Enabled Computer Simulation Software / Petrenko A., Ladogubets V., Finogenov O., Bulakh B. // Perspective Technologies and Methods in MEMS Design: 8-th International Conference MEMSTECH’2012, 18-21 April 2012, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine: proc. – Lviv: Publishing House Vezha&Co, 2012. – P. 179–181.
 17. Zgurosvky M. WebALLTED: Interdisciplinary Simulator Based on Grid Services / Zgurovsky M., Petrenko A., Ladogubets V., Finogenov O., Bulakh B. // 10-th IEEE East-West Design & Test Symposium «EWDTS’2012», 14-17 September 2012, Kharkov, Ukraine: proc. – Kharkov, 2012. – P. 126–129.
 18. Петренко А.І. Система керування потоками обчислень на основі стандарту WS-BPEL для розв’язання інженерних задач / Петренко А.І., Булах Б.В. // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2012. – № 732. – С. 96-106.
 19. Петренко А.І. Автоматизація виконання потоків робіт у гріді із залученням грід-сервісів / Петренко А.І., Булах Б.В., Чекалюк В.В. // Вісник НТУУ «КПІ»: Інформатика, управління та обчислювальна техніка. – 2012. – № 55.- С.70-76.
 20. Bulakh B. Аnalysis and implementation of computing workflows for service-oriented CAE/CAD software // Вісник НУ «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2012. – № 747. – С. 39-44.
 21. Булах Б.В. Модификация способа учета баланса загрузки при выполнении параллельных программ на вычислительном кластере / Булах Б.В., Чекалюк В.В., Ладогубец В.В., Финогенов А.Д. // Вісник НТУУ «КПІ»: Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+. – 2012. – № 57. – C.56-59.
 22. Zgurosvky M. WebALLTED: Interdisciplinary Simulation in Grid / Zgurovsky M., Petrenko A., Ladogubets V., Finogenov O., Bulakh B. // Cracow Grid Workshop : 12-th Cracow Grid Workshop «CGW’12», 22-24 October 2012, Krakow, Poland : proc. – Krakow, 2012. – P. 61–62. – ISBN 978-83-61433-06-4.
 23. Petrenko A. Simulation in GridALLTED Complex / Petrenko A., Lobur M., Ladogubets V., Finogenov O., Bulakh B, Ladogubets T. // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 12-th Intern. Conf. «CADSM’2013», 19-23 February 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 422–424. – ISBN 978-617-607-393-2.
 24. Kiselev G. Workflow Task Description Format for GridALLTED Complex / Kiselev G., Bulakh B., Beznosik O., Chekaliuk V. // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 12-th Intern. Conf. «CADSM’2013», 19-23 February 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 425–426. – ISBN 978-617-607-393-2.
 25. Ladogubets V. Employing BPEL Engines for Engineering Calculations / Ladogubets V., Bulakh B., Chekaliuk V., Kramar O. // The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics : 12-th Intern. Conf. «CADSM’2013», 19-23 February 2013, Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine : proc. – Lviv, 2013. – P. 427–430. – ISBN 978-617-607-393-2.
 26. Zgurovsky M. WebALLTED: Interdisciplinary Modeling in Grid and Cloud /
  Zgurovsky M., Petrenko A., Ladogubets V., Finogenov O., Bulakh B. // Computer Science. – Krakow : AGH, 2013. – № 14 (2). – P. 295–306.
 27. Чкалов О. Особливості формування маршрутів проектування в системі GridAllted / Чкалов О., Булах Б., Безносик О., Мацулевич О. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка», серія «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – № 771. – Львів, 2014. – с. 77-84.
 28. Bulakh B. Scientific and Engineering Workflows Based on Grid Services Orchestration // Humboldt Kolleg: The Education and Science and their Role in Social and Industrial Progress of Society, June 12-15, Kyiv, 2014: proc. – Kyiv, 2014.
 29. Булах Б.В.Програмне забезпечення для науки та інженерії як “екосистема” сервісів // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 16-ї міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 2014 р. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – 2014. -с.291.
 30. Неупокоев М.О. Workflow-системы для решения научных задач / Неупокоев М.О., Булах Б.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 16-ї міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2014, Київ, 26-30 травня 2014 р. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – 2014. – с.303.
 31. Лашко Е.В. Распределенные вычисления в неразрушающем контроле / Лашко Е.В., Булах Б.В. // “Научни известия на НТСМ”. Сборник докладов Международной конференции „Дни неразрушающего контроля” (NDT Days 2014), 09 – 18 июня 2014 г., Созополь, Болгария. – 2014. – С. 31-33.
 32. Лашко Е.В. Cовременные информационные технологии обработки данных
  в неразрушающем контроле / Лашко Е.В., Булах Б.В. // материалы 7-й международной научно-технической конференции “Приборостроение – 2014″, г. Минск, Республика Беларусь, 19 ноября 2014 г.
 33. Лашко О.В. Технології розподілених обчислень у неруйнівному контролі / Лашко О.В., Булах Б.В., Гололоб Д.О. // матеріали 7-ї міжнародної науково-технічної конференції та виставки „Сучасні прилади,
  матеріали і технології для неруйнівного контролю і технічної діагностики машинобудівного і нафтогазопромислового обладнання”, м. Івано-Франківськ, 25 листопада 2014 р.
 34. Булах Б.В. Семантична iнтеграцiя грiд та хмарних ресурсiв до складу комплексiв iнженерних обчислень / Булах Б.В., Крамар О.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 17-ї міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2015, Київ, 22-25 червня 2015 р. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – 2015. – с.185.
 35. Лашко О.В. Семантичнi технологiї в неруйнiвному контролi / Лашко О.В., Булах Б.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 17-ї міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2015, Київ, 22-25 червня 2015 р. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – 2015. – с.227.
 36. Булах Б.В. Підхід до компонування rest-сервісів для виконання інженерних обчислень / Булах Б.В., Яременко В.С. // Міжнародний науковий журнал “ScienceRise” . – Х.: “Технологический Центр” – 2015. – т.7, №2 (12). – С. 9-14.
 37. Булах Б.В. Мiкросервiсна архiтектура з семантичною складовою для комплексiв iнженерних розрахункiв / Булах Б.В., Крамар О.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2016, Київ, 30 травня 2016 р. – К.: ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – 2016. – с.273.
 38. Петренко А.І. Прикладне програмування як оркестрування сервісів. Навчальний посібник / Петренко А.І., Булах Б.В. // ННК “ІПСА” НТУУ “КПІ”. – 2016. – 150 с.