Дослідницька робота

      На кафедрі системного проектування ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» плідно працює  відома в країні і за кордоном наукова школа з комп’ютеризації проектування. Вона проводить дослідження, розробку й  впровадження новітніх  обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що належать до научно-технічної та соціально – економічної сфер діяльності людини; принципів організації розподілених програмно-технічних мережних комплексів проектування  високої продуктивності  на базі  суперкомп’ютерів і  Грід- технологій ; програмних комплексів для  колективного проектування в інтелектуальному середовищі Грід складних гетерогених нелінійних  систем різної фізичної природи

До  науково – технічних досягнень цієї наукової школи слід віднести:

1). Участь в проекті  Європейської  7-ої Рамочної Програми № 269295 «EduMEMS—Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes» (партнери Франція, Бельгія, Польща). Фінансування проекту розпочато з квітня 2011 року в Рамках схеми PEOPLE : “Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)”. Учасники проекту: від Польщі – Політехніка Лодзька, Політехніка Вроцлавська,; від Бельгії-Гентський університет (GENT); від Франції- CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (Тулуза); від України- Львівська політехніка і НТУУ «Київський політехнічний інститут». 

2). Участь в Державній цільовій Програмі з впровадження грід-технологій на 2009-2013 роки, проведення досліджень з семантичних грід- технологій для національної грід-інфраструктури, об’єднання грід- і веб- сервісів, заснованого на онтологіях вибору грід-ресурсів, інтелектуального аналізу даних в розподіленій грід- системі, застосуванні агентних технологій, створення міждисциплінарного комплексу  оптимального математичного моделювання   в грід- середовищі з автоматичним формуванням і вирішенням рівнянь відповідних математичних моделей.

3). Створення в 2010 році  з   „Самсунг Електронікс Україна Компані” (СЕУК)  спільної навчально- дослідницької лабораторії розподілених обчислень Самсунг-КПІ  , яка функціонує на підставі фінансування виконання окремих  наукових проектів. 

4). Функціонування з 2008 року спільної навчально- дослідницької лабораторії з бельгійською компанією Meleхis, призначеної для спрямованої підготовки фахівців під потреби фірми. Щорічно за спеціальною програмою комп’ютерного проектування інтегральних схем  навчаються 10-12 студентів, вибраних за конкурсом серед студентів різних факультетів університету.

5).Створення  вітчизняної української системи схемотехнічного проектування технічних об’єктів  NetALLTED (ALL Technology Designer)  , складовими яких можуть бути електронні блоки, механічні, гідравлічні, пневматичні, електромагнітні пристрої. Система побудована на оригінальних чисельних алгоритмах, які у своїй більшості маловідомі західним користувачам. NetALLTED підтримує всі етапи проектування, починаючи від часового, частотного та статичного аналізів, до вирішення задач параметричної оптимізації вихідних характеристик проектованого приладу, призначення оптимальних допусків, центрування області працездатності та максимізації виходу придатних зразків, що вигідно відрізняють NetALLTED від існуючих західних аналогів (Pspice (Microsim Corp. США), Saber (Analogy Corp. США)). Система реалізована в середовищі Internet і дозволяє об’єднувати роботу декількох груп фахівців для розв’язання задач на різних етапах проектування. На Заході в свій час були перекладені і видані декілька вітчизняних монографій, присвячених базовим алгоритмам і процедурам NetALLTED, серед яких Algorithmic analysis of electronic circuits (Petrenko A., Sigorsky V., Western Periodical, San-Francisco, USA, 1975) ;  ALLTED” – a Computer-Aided Engineering System for Electronic Circuit Design (Petrenko A.I., Ladogubets V.V., Tchkalov V.V., Pudlowski Z.J., UICEE, Melbourne, 1997) і “Основы на системите на автоматизирано проектиране САПР” (Петренко А., Семенков О., “Техника”, София, 1986).

6).Підготовка і видання комплексної бібліотеки з теорії та практики комп’ютерного проектування , що містить 32 монографій, учбових посібників та підручників, 18 брошур і більше 950 наукових робіт. До найбільш відомих слід віднести: „Основи теорії електронних схем” (співавт.Сігорський В.П.,Київ,Техніка,1968 і 1971рр.), „Алгоритми аналізуелектронних схем”(співавт.Сігорський В.П., Київ, Техніка, 1970 р. та Москва,«Радянське Радіо»,1976 р.), „Основи автоматизаціїпроектування”(Київ, Техніка,1982 р.), „Основи побудови систем автоматизованого проектування” (співавт. Семенков О.І., Київ, Вища школа,1984 і 1985 рр.) , „Табличні методи аналіза електронних схем”(співавт.Тімченко А.П., Власов.А.І., Київ, Вища школа,1978 р.) , „Чисельні методи в інформатиці” (співав. Фельдман Л.П., Дмитрієвна О.А.,Київ, ВНУ, 2006 р),  ”Вступ до Grid технологій в науці і освіті “(А.І.Петренко, вид-во „Політехніка”, 2008), “Застосування   Grid технологій в науці і освіті”(А.І.Петренко, вид-во „Політехніка”, 2009), “Семантичний Grid для науки і освіти“( співав.Булах Б.В.,Хондар В.А.,  вид-во “Політехніка”, 2010), “Практикум з грід-технологій” (співав.Свистунов С.Я., Кисельов Г.Д., вид-во “Політехніка”, 2011) та   інших , на яких навчалось не одно покоління інженерів електронної техніки в країнах СНД.

       

Comments are closed.