Наукові дослідження

К.В. Харченко займається такими науковими напрямками:

- методологія розробки програмного забезпечення

- методи паралельних обчислень на архітектурах з керуванням потоками даних

- комп’ютерний зір

- імітаційне моделювання

- архітектура програмного забезпечення та мікросервіси

Публікації

1. Ладогубец В.В. Организация параллельных вычислений в САПР / Ладогубец В.В., Харченко К.В. //Электроника и связь. – 1997. – Ч. 2. – № 3. – С. 48–50.PDF
2. Ладогубец В.В. Применение параллельных вычислений в схемотехническом моделировании / Ладогубец В.В., Харченко К.В. // Электроника и связь. – 1998. – № 4. – С. 231–234.PDF

3. Ладогубец В.В. Средства параллельных вычислений в САПР / Ладогубец В.В., Харченко К.В. // Радиоэлектроника. – 1999. – № 2. – С. 51–60. – (Известия вузов).PDF

4. Харченко К.В. Модифікація паралельного блочно-діагонального методу розв’язання лінійних систем рівнянь для використання САПР електронних схем / Харченко К.В. // Электроника и связь. – 1999. – Т. 1, № 6. – С.156–162.PDF

5. Харченко К.В. Дослідження балансу завантаження процесорів для паралельного блочно-діагонального методу рішення систем лінійних розріджених рівнянь / Харченко К.В. //Электроника и связь. – 2000. – Т. 2, № 8. – С. 276–278.PDF

6. Харченко К. В. Автоматический выбор количества блоков для преобразования матрицы к блочно-диагональному виду с окаймлением / Харченко К. В., Маринич А. А. // Электроника и связь. – 2004. – № 21. – С. 131–132.PDF

7. Корначевський Я.І. Застосування бібліотеки .NET для паралельних розрахунків у багатопроцесорних системах / Корначевський Я.І., Харченко К.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: 9-а міжнародна науково-технічна конф. «САІТ–2007», 15-19 травня 2007 р., Київ : матеріали конф. – К. : НТУУ «КПІ», 2007. – С. 154.PDF

8. Корначевский Я.И. Метод регуляризации треугольной сетки с использованием линейной системы уравнений / Корначевский Я.И., Харченко К.В. // Системный анализ и информационные технологии: 9-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2007», Киев : материалы. – К. : НТУУ «КПИ», 2007. – С. 155.PDF

9. Кириленко И. Распараллеливание линейных систем уравнений в Modellica / Кириленко И.,Харченко К.В. // Системный анализ и информационные технологии: 10-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2008», 20-24 мая 2008, Киев, Украина : материалы. – К.: НТУУ «КПИ», 2008. – С. 299.PDF

10. Kharchenko K.V. 3D Multiplatform Data Visualization / Kharchenko K.V., Kornachevskyy Y.I. // CODADA-21, 3-8 October 2008, Kiev, Ukraine : abstracts. – Kiev, 2008. – P. 84.

11. Харченко К.В. Высокопроизводительные системы на базе GPU / Харченко К.В. // Системный анализ и информационные технологии: 11-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2009», 26-30 мая 2009, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2009. – С. 445.PDF

12. Харченко К.В. Параллельный метод сравнения геометрических даннях / Харченко К.В. // Системный анализ и информационные технологии: 12-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2010», 25-29 мая 2010, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2010. – С. 388.

13. Харченко К.В. Удаление теней в изображениях для обработки плотного оптического потока // Системный анализ и информационные технологии: 12-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2011», 23-28 мая 2011, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2011. – С. 394

14. Харченко К.В. Розширення вiртуальної машини LLVM паралельними iнструкцiями для реалiзацiї системи передачi повiдомлень // Системный анализ и информационные технологии: 14-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2012», 24 апреля 2012, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2012. – С. 302

15. Харченко К.В. Використання методу оптичного потоку для виявлення і оцінки відстані до перешкод в транспортних застосуваннях.Збірник наукових праць. Інститут проблем моделювання в енергетиці №66, Україна : текст. – К. : 2013. – С. 142-148.

16. Харченко К.В. Архітектура відкритої P2P хмарної системи. Збірник наукових праць. Вісник Національного Технічного Університету “ХПІ” №56, Україна : текст. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2013. – С. 167-172

17. Кисельов Г.Д. Застосування хмарних технологій в дистанційному навчанні / Кисельов Г.Д., Харченко К.В. // Системный анализ и информационные технологии : 15-я международная научно-техническая конференция “САИТ-2013″, 27-31 мая 2013, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2013. – С. 351.

18. Харченко К.В. Методи та засоби розробки програмних додатків для операційної системи Android. Збірник наукових праць. Вісник Національного Технічного Університету “ХПІ” №17, Україна : текст. – Х. : НТУ “ХПІ”, 2014. – С. 68-72

19. Харченко К.В. Парадигма керування потоками даних та їх графічне представлення в SOA. “Східно-Європейський журнал передових технологій”, №3/9 (69): Харків. 2014. – С. 22 – 29

20. Харченко К.В. Метод визначення вiдстанi до об’єктiв за допомогою характеристичних рис в стереозображеннях. 17-а міжнародна науково-технічна конференція “САІТ-2015″, 22-25 червня 2015, Київ, Україна : матеріали. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2015. – С. 205.

21. Kharchenko K.V. An Architecture and Test Implementation of Data Flow Virtual Machine, System Analysis and Informatin Technology Conference, 2016, Kiev, Ukraine: IASA NTUU-KPI, 2016, – p. 268.