Характерні помилки в оформленні дипломних робіт:

1. Відсутні підписи автора роботи.

2. Джерела в Переліку посилань оформлені не за стандартом. Приклади оформлення для найбільш уживаних варіантів посилань наведені в памятці.

3. Після друку автори не переглядають надруковану роботу.  В процесі перевірки в ній виявляються пропущені сторінки, порушення розміщення рисунків, таблиць і т.ін.

4. Порушення нумерації рисунків та таблиць, неправильне визначення їх кількості.