Вагомий внесок

Вагомий внесок зробили:Віталій Петрович Сігорський (народився 19 листопада 1922, Бубнівська Слобідка на Золотоніщині,— помер 13 серпня 2007) — український фізик-електронник родом з Черкащини.
Доктор технічних наук (1959). Професор. Заслужений діяч науки і техніки України.
1949 року закінчив Львівський політехнічний інститут. 1952 року захистив кандидатську дисертацію, 1959 року — докторську.
У 1953—1959 роках — заступник директора Інституту машинознавства та автоматики АН УРСР.
У 1959—1964 роках — завідувач відділу Інституту автоматики та електрометрії, пізніше Інституту математики Новосибірського наукового центру АН СССР.
Від 1964 року — професор технічної електроніки Київського політехнічного інституту. 1974 року очолив новостворсну кафедру теоретичної електроніки. Керував кафедрою до 1990 року.
Понад 150 друкованих праць (деякі у співавторстві) з технічної електроніки й обчислювальної техніки.
Сігорский В. П., Петренко А. И. Алгоритмы анализа электронных схем. — Москва: Советское радио, 1979.
Сігорский В. П. Математический аппарат инженера. К.: Техніка, 1975.
1922 – 2007
Зубчук В. I., Сигорский В. П., Шкуро А. М. Справочник по цифровой схемотехнике. К.: Техніка, 1990.
Зінчeнко Валентин Яковлевич -(1933— 2008), доцент, кандидат технічних наук.
Закінчив КІП у 1963 році з відзнакою по спеціальності “Діелектрики і напівпровідники”. Працював доцентом на кафедрі САПР з 1973 р. Кандидатську дисертацію захистив 1973 р.
Коло наукових інтересів – проектування електронних схем, дискретна математика. Читав лекції, проводив лабораторні заняття, курсове проектування з дисциплін: “Проектування електронних схем на транзисторах”, “Проектування імпульсних схем на транзисторах”, “Функціонально-логічне проектування”, “Технічне забезпечення комп’ютерно-інформаційних технологій”, “Дискретна математика”.
Автор 90 публікацій науково-методичного характеру. На кафедрі САПР займався організацією переддипломної практики і працевлаштуванням випускників по спеціальності.
Будняк Анатолій Андрійович (1938— 2006), доцент, кандидат технічних наук, менеджер центру “Мультимедіа”.
Закінчив КПІ 1961 р. із спеціальності “Математичні та розрахунково-вирішувальні прилади та пристрої”. Працював асистентом, доцентом. Кандидатську дисертацію захистив 1972 р. Працював над впровадженням новітніх операційних систем, ПЕОМ та мережних систем в учбовий процес. Коло наукових інтересів – інформаційні технології САПР, мультимедіа та сіткові інформаційні технології. Читав курси лекцій та проводив заняття з дисциплін: “Системне програмування та операційні системи”, “Банківські інформаційні системи”, “Програмне забезпечення бухгалтерського обліку”, “Комп’ютерні інформаційні системи в бізнесі”. Брав участь в міжнародних програмах міжвузівської співпраці з Польщею, Болгарією, а в 1991-1996 рр. – у виконанні Європейської програми САЬМАР-ТАСІ8.
Бобін Віктор Васильович(2.01.1941— 111.11.2002)., доцент, кандидат технічних наук Закінчив КПІ 1963 року за спеціальністю “Промислова електроніка”. Працював асистентом, доцентом. Кандидатську дисертацію захистив 1973 р.
Коло наукових інтересів – моделювання і макромодслювання активних компонентів електронних кіл, методи оптимізації. Читав лекції і проводив заняття з дисциплін: “Методи оптимізації та прийняття рішень”, “Методи моделювання електронних кіл”, “Мультимедійні навчаючі системи”. Мав 53 публікації науково-методичного характеру. На кафедрі САПР виконував різні службові обов’язки. Був вченим секретарем кафедри, відповідальним за роботу в гуртожитку, куратором академічних груп тощо. Нагороджений медалями “Ветеран праці” та “В пам’ять 1500-річчя Києва”.
Смірнов Олександр Михайлович (10.04.1950— 21.06.2002). Закінчив КІП у 1973 році по спеціальності “Промислова електроніка”. Працював асистентом, старшим викладачем на кафедрі САПР з 1978 р.
Коло наукових інтересів – математичне моделювання електронних кіл, чисельні методи. Читав лекції, проводив лабораторні заняття, курсове проектування з дисциплін: “Обчислювальна математика” та “Діагностика технічних засобів САПР”. Автор 30 публікацій науково-методичного характеру. На кафедрі САПР виконував обов’язки відповідального за дипломне проектування. Був відповідальним за роботу в гуртожитку, куратором академічних груп, а також заступником декана факультету по УВР.

 

 

Молявко Сергій Михайлович.

Народився 26.08.1956, помер 29.04.2007.

Вступив на перший курс в КПІ в 1973 році, працював в КПІ з 1977 року, захистив кандидатську дисертацію в 1984 році.Коло наукових інтересів – математичне моделювання, захист інформації, криптографія.

Читав лекції і проводив лабораторні заняття на кафедрі САПР ФЕЛ з дисциплін: «Програмування», “Захист інформації та авторське право”, “Підготовка публікацій і виступів” та інші.Опублікував більше 50 статей. Працював в якості перекладача і редактора у видавництвах BHV, Діалектика та інших

 

 


Powered by 2010 © Лабораторія “Інформ” НВО “КПІ-Телеком” НТУУ “КПІ”, 03056, м.Київ-56, проспект Перемоги, 37, корп.7, кімн.130 «Б», 454-9892