Перелік публікацій

Всього понад 200 публікацій, 7 книжок у центральних виданнях (колишнього СРСР), 12 авторських свідотств, 35 тез міжнародних конференцій, 12 брошюр і понад 20 методичних посібників. На 6, на мій погляд не основних публікацій, є посилання в Інтернеті у каталозі Бібліуса за адресою http://www.biblus.ru/Default.aspx?auth=3j36s4m2&acls=107518

З 2005 року активно публікуюсь у газеті “Київський політехнік”. З цікавих на мій погляд статей можна відзначити “Студентські Web-сайти та сайти студентських груп”, “Персональні Web-сайти викладачів”, “Сучасний стан Web-сайтів Університету”, Веб-сайти як обличя кафедри” та інші. За активну роботу у галузі друкованих і Інтернет засобів массової інформації отримав у червні 2009 року Подяку Солом’янської районної у м.Києві Держадміністрації

О.П.Цурін О.П., Цуріна Н.О. “Комп’ютерна графіка у діловодстві (для дистанційного навчання)” Київ 2007, Університет “Україна” с.200.
(на цю роботу багато посилань в Інтернеті)

Публікації за останні роки

Цурін О.П. Безкоровайний Є.В. Web -сайт Національної GRID Інфраструктури України.- тези Х міжнародної науково-технічної конференції “Системний аналіз та інформаційні технології” Київ 2008 , САІТ 2008, с.319/анотація та презентація доповіді на сайті GRID

Цурін О.П. Цуріна Н.О. Засоби Дистанційного Навчання (ДН)
в Очній та Заочній освіті.- тези V І I І Міжнародної науково-методичної конференції «ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ».

Анотація Презентація .ppt (2.6 Mb)

Романов В.В., Цурін О.П., Цуріна Н.О Інформаційно-комунікаційні технології при навчанню програмуванню.- тези V І I І Міжнародної науково-методичної конференції «ВИЩА ТЕХНІЧНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ».

Анотація

Tsurin O.F. DEVELOPMENT AND SUPPORT OF WEB-SITE FOR GRID PROJECT .- тези конференції CODATA-08/ анотація та презентація доповіді надано на сайті GRID

Романов В.В., Цурін О.П. Використання засобів дистанційного навчання в очній та заочній освіті, Матеріали 3 Всеукраїнської науково практичної конференції, “Сучасні тенденції розвитку ІТ в науці та освіті, м.Луганськ, 2009, с.181-183 PDF файл

Цурін О.П., Іванченко Р.М. Автоматизовані засоби підняття Webometrics рейтингу Web-сайтів наукових установ.-Труди крнференції SAIT-09, м.Київ, 2009 PDF файл

Цурін О.П., Антонович Є.А.Web-ресурс супроводження видань журналів та конференцій із засобами інтелектуального пошуку.- Труди 9 міжнародної конференції “Інтелектуальний аналіз інформації, м. Київ, 2009 р., с.409-413 PDF файл

Цурін О.П. Антонович Є.А. Web-портал супроводження журналів університету, Технологія та техніка друкарства, №1-2, 2009 р PDF файл

Цурін О.П., Цурін Н.О. Wibometrics рейтинг університетів світу та шляхи підвищення їх рейтингу. Інформатика, обчислювальна техніка та кібернетика:Вісник Університету «Україна». №8. –К.: Університет»Україна», 2010. –с.141-144.  PDF

Цурін О.П., Цурін Н.О. Врахування Internet параметрів при оцінці рейтингу Вищих Навчальних Закладів: Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ-2010. С.222-226     PDF

Цурін О.П., Цуріна Н.О., Бодрова Ю.Ю. Автоматизоване проектування Web-сайтів журналів Тези доповідей міжнарождної науково-технічної конференції САІТ-11. Київ-2011. PDF

Цурін О.П. Засоби підвищення InterNet статусу друкованих журналів Збірник Наукових праць НТУУ»КПІ»«Технологія і техніка друкарства» —К.:Політехніка , 2010. — № 4(30). — С. 261—266      PDF

Цурін О. П. Інтегрований Web-ресурс журналів великого ВНЗ
Журнал: Технологія і техніка друкарства,Рік видання: 2011
Номер: 3(33),Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»

Цурін О. П. Журнали у світових електронних базах і проблеми входження до них: Технологія і техніка друкарства, 2011, 5(33)
Видавництво: К.: ВПІ НТУУ «КПІ»

Цурiн О.П., Шиманський А.С Додавання мета-тегiв Google Schoolar в Web-сторiнки в деяких популярних CMS; САІТ-12. Київ-2012

Ільченко М.Ю., д.т.н. Цурін О.П.к.т.н., с.н.с.Цуріна Н.О             НТУУ «КПІ» У РЕЙТИНГУ WEBOMETRICS, тези доповіді на міжнародній науково-практичній  конференції, 3 грудня 2012 року.”Вища освіта в Україні і Балонський процес: стан, проблеми, перспективи” ilch

Цурін О.П. WEBOMETRICS РЕЙТИНГ ТА СТАН УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ЦЬОМУ РЕЙТИНГУ тези доповіді на міжнародній науково-практичній  конференції, 3 грудня 2012 року.”Вища освіта в Україні і Балонський процес: стан, проблеми, перспективи”Curin_1

Цурін О. «АНАЛІЗ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ВНЗ У СВІТОВОМУ WEBOMETRICS РЕЙТИНГУ» збірник доповідей на віртуальній конференції «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» м.Запоріжжя, 2013р. с.58-60 tsurin

Ільченко М.Ю., Цурін О.П., Цуріна Н.О. «ЯК ПОКРАЩИТИ ПОЛОЖЕННЯ ВНЗ УКРАЇНИ У РЕЙТИНГУ WEBOMETRICS НА ПРИКЛАДІ РОБОТИ НТУУ«КПІ» З ЦИМ РЕЙТИНГОМ» збірник доповідей на віртуальній конференції «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» м.Запоріжжя, 2013р. с.  tsurin2

Цурін О.П. доц.,к.т.н. Вербовий А.М.(студент), Пандуро Х.І. (студент) ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В ХМАРАХ І ЙОГО ПОЗИТИВНІ ТА НЕГАТИВНІ ЯКОСТІ збірник доповідей на віртуальній конференції «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» м.Запоріжжя, 2014р. с. PDF

Цурін О.П. доц., к.т.н., Цуріна Н.О. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОЧНОЇ, ЗАОЧНОЇ ТА ДРУГОЇ ОСВІТИ збірник доповідей на віртуальній конференції «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» м.Запоріжжя, 2014р. с PDF

Цурін О.П., Воробік А.В ЗАРАЖЕННЯ WEB-САЙТІВ ВІРУСАМИ ТА ПРОЦЕС ЇХ ЛІКУВАННЯ збірник доповідей на віртуальній конференції «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» м.Запоріжжя, 2014р. с PDF

Цурін О.П. Інструментальні засоби супроводження конференцій з Web-інтерфейсом//Технологія і техніка друкарства, Т. , 2014 р., Стор        PDF

Цурін О.П., Слухай Я.О. Web-сайти викладачів Університетів у світі//Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 17-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2015, Київ, 22-25 червня 2015 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI.. –К

Цурін О.П. Осіюк Д.В. LANDINGPAGEЯК ЗАСІБ ПРОСУВАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГзбірник доповідей на віртуальній конференції «ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ» м.Запоріжжя, 2015р