Навчальна робота

Зараз читаю наступні курси: “Комп’ютерна графіка та Веб дизайн” (в минулі роки “Системи та технології комп’ютерної графіки” та “Комп’ютерна графіка”), “Вступ до інформаційних технологій” розділ “Вступ до інтернет технологій” на жаль цю дисципліну з 1 курсу зняли, “WEB-проектування”, та новий курс “WEB-технології та ГРІД сервіси”. З 2014 року читаю на 3 курсі  “WEB-технології та WEB-дизайн” По цим дисциплінам підготовлено конспекти лекцій та засоби поточного контроля у вигляді тестів. Конспекти з тестами та завданнями до лабораторних робіт та РГР Розміщено у системі Дистанційного навчання MOODLE. Для переходу до навчального курсу студенти повинні зареєструватись у MOODLE та отримати кодове слово. Нижче надано стартовий екран MOODLE. Курс “Комп’ютерна графіка” знаходиться у розділі Комп’ютерні науки, а всі інші у розділі Інтернет технології. Правила роботи викладача зі студентами в Мудл 1. Студенти отримують інформацію про те, де знаходиться курс, про правила роботи, про здачі тестів, дається кодове слово для входу в курс і т.д. 2. Правила реєстрації в Мудл для студентів 2.1 Вийти в Мудла за адресою http://moodle.kpi.ua 2.2 З правого боку почати реєстрацію 2.3 При реєстрації виконати наступні умови: В графі «Місто, город, town» Писати групу, наприклад, ДА-21, Прізвище та ім’я писати кирилицею; 2.4 Після заповнення форми чекати приходу підтвердження на вказаний E-mail. 2.5 Після приходу підтвердження обов’язково з листа вийти на необхідну Вам дисципліну.

Завдяки бакалавру з другої освіти І.Савон встановлено Мудл для другої освіти.

Теми Бакалаврських робіт на 2013 рік

1. Сучасні світові засоби супроводження журналів, їх функції та Open Journal Systems як приклад реалізації

2. Open Conference Systems як засіб організації та проведення конференцій і проблеми його встановлення у ВНЗ

3. Методи та засоби Web-дизайну при побудові Web-сайтів різної проблемної орієнтації (Купрієвич Т. )

4. Рейтинги Університетів світу, їх організація та засоби оцінки

5. Засоби шахрайства при оцінці вебометричних параметрів Веб сайтів та методи боротьби з ними

6. Рейтингова система для включення журналів у міжнародну бібліографічну базу SCOPUS

7. Світовий досвід використання хмар для навчання в галузі ІТ

8. Семантичний пошук на заданій множині Веб-сайтів (Р.Воробій)

Теми 2015 року

1. Дослідження методів побудови та супроводження Landingpage

2.Дослідження та розробка сайтів вибору фінансової стратегії підприємства

3. Аналіз засобів та технологій створення та супроводження Web-сайтів та Web-порталів

4. Аналіз можливостей та технологій включення трудів конференцій у Google Scholar та SCOPUS

Слід відзначити, що роботу, яку виконав Д. Осіюк (ДА-12) “Дослідження методів побудови та супроводження Landingpage”, була оцінена на “Відмінно”, а практична реалізація “- Landingpage кафедри Системного Проектування ІПСА виставлена в Інтернет за адресою http://info.cad.kpi.ua/. Підготовлено статтю.

Цікаву магістерську роботу виконав Костя Кондіус “Система обробки даних отриманих в «SCOPUS» співробітниками НТУУ«КПІ»”. Її впроваджено на сайті http://teach-blog.kpi.ua/

Зараз зусилля зосереджено на створенні Веб сайту допомоги при дистанційному навчанні у Хмарах. Цей сайт вже ми почали розробляти і ще й на половину не закінчили, а Гугл дає на нього посилання. Його адреса http://dl-cloud.kpi.ua /. З 2016 року цей сайт супроводжує Ольга Волошина (ДА-42)

Роботу яка зараз використовується не тільки в КПІ ім.Ігоря Сікорського , але і у Чернівецькому Державному Університеті зробив при виконанні бакалаврської роботи Андрій Прасолов.  Робота доступна за адресою http://telef.kpi.ua