Monthly Archives: Лютий 2016

  1. Петренко А.І. Алгоритм оцінки завантаженості ГРІД-сайту / Свірін П.В., Петренко А.І., Свістунов С.Я. // Системный анализ и информационные технологии : 13-я международная научно-техническая конференция «САИТ-2011», 23-28 мая 2011, Киев, Украина : материалы. – К. : УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2011. – С. 388.
  2. Петренко А.И. Алгоритмы балансирования нагрузки в Грид-системах / Петренко А.И., Свистунов С.Я., Свирин П.В. // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2011. – № 4. – С. 21–36.
  3. Свірін П.В. Стратегії балансування навантаження в грід / Петренко А.І., Свірін П.В., Свистунов С.Я. // Комп’ютерні технології: наука і освіта : 4-а Всеукраїнська науково-практична конференція : тези доповідей. – К. : Університиет «Україна», 2012. – С. 52–56.
  4. Свірін П.В. Методика вдосконалення брокера для NorduGrid ARC. // Вісник НТУУ «КПІ». Інформатика, управління та обчислювальна техніка: Зб. наук. пр. – К.: Век+, – 2012. – № 57 – с.30-35.
  5. Свірін П.В. Гібридний алгоритм брокера для NordugridARC 2.0 для використання в сегменті УНГ. / А.І. Петренко, С.Я. Свістунов, П.В. Свірін // Гібридний алгоритм брокера для NordugridARC 2.0 для використання в сегменті УНГ. – 2013. – №1/2 (61) – с. 4-6.
  6. Свірін П.В., Петренко А.І., Свистунов С.Я. Алгоритм балансування навантаження в GRID. // Proceedings of ACSN’2011, September 29-October 01, 2011 Lviv, Ukraine. – с.
  7. Свірін П.В. Архитектура балансувальника навантаження для Nordugrid ARC. // Proceedings of High Performance Computing 2011, Kyiv, October 12-14, 2011 – с. 117-121.
  8. А. Петренко. Гібридний Алгоритм брокера для Nordugrid ARC 2.0. / Петренко А.І, Свистунов С.Я., Свірін П.В. // Provceedings of HPC UA 2012: друга міжнародна конференція «Високопродуктивні обчислення», 8-10 жовтня, 2012, Київ, Україна 8-10 жовтня : матеріали. -К. : Національна академія наук України, 2012. – с. 275.<>/li
  9. Mikhail Kompaniets, Oksana Shadura, Pavlo Svirin, Volodymyr Yurchenko3,4 and Andrey Zarochentsev. Integration of XRootD into the cloud infrastructure for ALICE data analysis. Published under licence by IOP Publishing Ltd. Journal of Physics: Conference Series, Volume 664, Clouds and Virtualization