Методична робота

Як заступник декана ІПСА повинен бути прикладом у Методичній роботі.

Нижче надано мої публікації, а чому вони у цьому розділі не відомо.

 

1.Петренко А.И., Бобин В.В., Романов В.В. Математическое моделирование электронных схем и их компонентов на ЭЦВМ. Уч.пособие. Тираж 500 экз. 1976 г.
2.Методические указания к лабораторным работам по курсу Измерение электрических и неэлектрических величин. Капшук О.А., Романов В.В. ,
Тираж 200 экз. 1977 г.
3.Методические указания к лабораторным работам по дисциплине “Методы моделирования электронных схем на ЭВМ”. Бобин В.В., Власов А.И., Романов В.В. Тираж 200 экз. 1977 г.
4.Петренко А.И., Бобин В.В., Романов В.В. Методы моделирования электронных схем на ЭЦВМ. Текст лекций. Тираж 1000 экз. 1978 г.
5.Методические указания по курсу лекций “Методы моделирования электронных схем на ЭЦВМ”. Петренко А.И., Бобин В.В., Романов В.В.
Тираж 1000 экз., 1978 г.
6.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Электронные измерения”, Капшук О.А., Романов В.В. ,Тираж 200 экз. 1978 г.
7.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Методы моделирования электронных схем на ЭВМ”. Бобин В.В., Романов В.В., Матросова Г.А., Тираж 200 экз., 1978 г.
8.Методические указания к лабораторным работам по курсу “ Моделирование электронных схем на ЭЦВМ”. Бобин В.В., Матросова Г.А., Романов В.В., Тираж 200 экз., 1979 г.
9.Петренко А.И., Бобин В.В., Романов В.В. Макромоделирование цифровых и аналоговых интегральных схем. Уч.пособие. Тираж 500 экз., 1981 г.
10.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Измерения в электронике”. Капшук О.А., Романов В.В. , Смешко В.Ф.,Тираж 200 экз. 1983 г.
11.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Электронные вычислительные машины”, ч.1. Артюхов В.Г., Романов В.В., Рымаков Ю.А.
Тираж 200 экз., 1983 г.
12.Методические указания по курсам: “ Математическое описание и моделирование элементов ТС САПР”, “Методы моделирования электронных схем на ЭЦВМ”, раздел “Макромодели цифровых и аналоговых схем”,Петренко А.И., Бобин В.В., Романов В.В., Тираж 300 экз., 1983 г.
13.Методические указания по курсу “Автоматизация схемотехнического проектирования РЭА и ЭВА”. Раздел 1 “Модели компонентов электронных схем”, Бобин В.В., Романов В.В., Тираж 300 экз., 1984 г.
14.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Электронные вычислительные машины”, ч.2. Артюхов В.Г., Романов В.В., Рымаков Ю.А.
Тираж 300 экз., 1984 г.
15.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Математическое описание и моделирование элементов ТС САПР”, Бобин В.В., Романов В.В., Матросова Г.А., тираж 300 экз., 1985 г.
16.Методические указания по использованию диалоговых систем коллективного пользования. Романов В.В., Артеменко А.П., Корольков К.Ю., тираж 500 экз., 1985 г.
17.Методические указания по программированию на языке Бэйсик в терминальных классах мини-ЭВМ. Романов В.В., Подладчиков В.Н., Заиченко Л.Е., тираж 600 экз., 1986 г.
18.Методические указания к курсовой работе по курсам: “Математическое описание и моделирование элементов ТС САПР”, специальности “Конструирование и производство ЭВА” и “САПР нелинейных цепей и систем” специальности “Системы автоматизированного проектирования”. Бобин В.В., Романов В.В., тираж 300 єкз., 1987 г.
19.Методические указания к віполнению лабораторніх работ по курсу “Алгоритмические языки и программирование”, Романов В.В., Подладчиков В.Н., тираж 300 экз., 1987 г.
20.Методические указания к віполнению лабораторніх работ по курсу “Алгоритмические языки и программирование”, Романов В.В., Меркулов А.А., тираж 1050 экз., 1989 г.
21. Романов В.В. Практикум по программированию в среде Турбо Паскаль. Учебное издание по курсу “Программирование и алгоритмические языки”, тираж 400 экз.,1993 г.
22.Романов В.В. Практикум по программированию в среде Борланд Паскаль. Ч.1, учебное издание по курсу “Основы программирования и алгоритмические языки”, тираж 140 экз.,2006 г.
23.Методичні вказівки до виконання економіко-організаційного розділу дипломних проектів (робіт) бакалаврів і спеціалістів для студентів ІПСА. Пашін В.П., Романов В.В., Єгорова Н.В.  2011 р.,118 стр)
24.Програмування мовою С/С++. Практикум. Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни Алгоритмізація та програмування. ч.1, 83 стор.,2016 р.
24.Романов В.В., Безносик О.Ю. Практикум з основ програмування в середовищі UNIX-подібних операційних систем. (буде підготовлена до подання в МК у грудні  2016 р.)

Виховна робота

Виконує обов’язки заступника декана факультету системних досліджень, є керівником навчально-виховної роботи на кафедрі системного проектування, куратор групи ДА-31.

Біографія

Романов В.В народився 1942 р. в місті Ульянівську. Школу закінчив у 1958 році. Вступив  до Київського політехнічного інституту у 1960 р. на радіотехнічний факультет. Закінчив КПІ в 1965 році, спеціальність – промислова електроніка.

Інженер, старший інженер, зав.лабораторії кафедри технічної електроніки ФЕЛ. З 1974 року асистент, старший викладач кафедри Системного проектування ФЕЛ. З 1986 року по 2006 рік доцент тієї ж кафедри. З 2007 року – доцент кафедри Системного проектування ІПСА та заступник декана Факультету системних досліджень ННК ІПСА.

Наукові інтереси: у 80-90 роки – автоматизація обробки наукової інформації. Роботи “Карта”, “Графік”, “Каротаж” виконані з його участю, нагороджені медалями ВДНХ СРСР. Наукові інтереси на цей час: моделювання і макромоделювання компонентів електронних схем, розробка ефективних моделей, сучасні інформаційні інтернет технології.  Романов В.В є одним з авторів ДСТУ-Стандарту України з макромоделей операційних підсилювачів. Має більше 80 публікацій науково-методичного характеру, з яких 3 навчальних посібника, 20 методичних посібників, 4 авторських свідоцтва на винахід.

Романов В.В на високому професійному рівні читає курси лекцій: “Введення в інформаційні технології”, “Програмування та алгоритмічні мови”, “Побудова та аналіз алгоритмів”.

Нагороджений медалями: “Ветеран праці”, “В пам’ять 1500-річчя Києва”, Грамотою Міністерства Освіти і науки України

Наукові інтереси

Коло наукових інтересів – моделювання та макромоделювання активних компонентів електронних кіл, розробка ефективних моделей, сучасні інформаційні технології.

Навчальна робота

Читає лекції і проводить лабораторні заняття з дисциплін: “Вступ до інформаційних технологій”, “Програмування та алгоритмічні мови”, “Структури даних і алгоритми”, “Побудова та аналіз алгоритмів”.

Публікації

Має 72 публікації науково-методичного характеру, 4 авторські свідоцтва.

З них :

1 – 37. Роботи, які опубліковані у 1969 – 1979 роках.

Роботи, які опубліковані з 1980 по 2010 роки:

38.Использование чебышевского критерия оптимальности в задачах автоматизированного схемотехнического проектирования. Сб. “Автоматизация проектирования в электронике”. №21, 1980

39.Разработка пакетов программ анализа и конструирования электронных схем на базе “МИР-2″. Отчет, № гос.регистрации 79011984, инв. № Б849252, 1980

40.Влияние погрешностей параметров моделей компонентов на точность моделирования электронных схем. Сб. “Автоматизация проектирования в электронике”. №22, 1980

41.Аппроксимационный подход к определению параметров нелинейных моделей компонентов электронных схем. Сб. “Машинное моделирование электронных и электрических цепей”. Изд-во “Наукова думка”, 1981

42.Сравнение инжекционной модели и модели переноса биполярного транзистора по критерию чувствительности. “Известия Вузов. Радиоэлектроника”. №11, 1981

43. Макромоделирование цифровых и аналоговых интегральных схем.-”Зарубежная радиоэлектроника” № 7, 1981

44.Автоматизация временных измерений при построении информационной базы САПР. Сб.  “Автоматизация проектирования в электронике”. №24, 1981

45.Устройство для контроля параметров интегральных схем. Бюллетень изобретений, №5, 1981

46.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Измерения в электронике”. Киев, КПИ, 1983

47.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Электронные вычислительные машины”. ч.1, Киев, КПИ, 1983

48.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Математическое описание и моделирование элементов ТС САПР”. Раздел” Макромодели цифровых и аналоговых интегральных схем”. Киев, КПИ, 1983

49.Методические указания  по курсу  “Автоматизация схемотехнического проектирования РЭА и ЭВА”. Раздел “Модели компонентов электронных схем”. Киев, КПИ, 1984

50.Макромоделирование интегральных фильтров. “Вестник Киевского политехнического института. Радиоэлектроника”. Вып.21, 1984

51.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Электронные вычислительные машины”. ч.2, Киев, КПИ, 1984

52.Методические указания к лабораторным работам по курсу “Математическое описание и моделирование элементов ТС САПР”, ч.2, Киев, КПИ, 1985

53.Методические указания по использованию диалоговых систем коллективного пользования. Киев, КПИ, 1985

54.Методические указания по программированию на языке Бэйсик в терминальных классах мини-ЭВМ. Киев, КПИ, 1986

55.Разработка и внедрение пакета прикладных программ схемотехнического анализа и параметрической оптимизации нелинейных электронных схем для ЕС-ЭВМ. Отчет. № гос.регистрации 01830003320, инв. №02850074640, 1985

56. Методические указания к курсовой работе по дисциплине “САПР нелинейных цепей и систем “, Киев, КПИ, 1987

57.Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Алгоритмические языки и программирование”, Киев, КПИ, 1987

58.Роль и место автоматизированного обучения в САПР. “Труды 1-ой международной конференции. Обучение САПР в инженерных ВУЗах”, ЮНЕСКО, Международный центр по САПР, ГПИ, г.Тбилиси, 1987

59.Подсистема информационного обеспечения ППП схемотехнического проектирования. Сб.”Методы автоматизированного проектирования ЭВА и СБИС”. Материалы конференции, Винница, 1988

60.Идентификация параметров моделей нелинейных компонентов электрических цепей. XII SEMINARIUM z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI i TEORII OBWODOW Gliwice-Wisla IV 1989

61.Информационное обеспечение пакетов прикладных программ схемотехнического проектирования. Сб. “Математическое и машинное моделирование в микроэлектронике”. Вильнюс, 1989

62.Методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу “Алгоритмические языки и программирование”, ч.2, Киев, КПИ, 1989

63.Выбор способов моделирования физических эффектов полупроводниковых приборов для синтеза эффективных моделей. Сб. “Автоматизация проектирования в электронике”. №41,1990

64. Организация подсистемы информационного обеспечения для схемотехнического моделирования электронных цепей.-XIII seminarium z podstan elektrotecniki i teorii obwodow cliwice-wesla 23-28, 1990, t.2