Науковi iнтереси

Коло наукових інтересів – моделювання та макромоделювання активних компонентів електронних кіл, розробка ефективних моделей, сучасні інформаційні технології.

Comments are currently closed.