Інша діяльність

Читає лекції і проводить лабораторні заняття з дисциплін: “Вступ до інформаційних технологій”, “Програмування та алгоритмічні мови”, “Структури даних і алгоритми”, “Побудова та аналіз алгоритмів”.

Comments are currently closed.