Публікації

Доцент Кисельов Г.Д. автор двох монографій, двох брошур, понад 70-ти наукових статей. Під його керівництвом захищені 3 кандидатські дисертації.

Continue reading →