Навчальна робота

Читає курси лекцій: “Сучасні парадигми програмування та моделювання програмних систем”, “Технологія створення програмних продуктів”,  “Основи системного аналізу”.
Continue reading →

Публікації

Доцент Кисельов Г.Д. автор двох монографій, двох брошур, понад 70-ти наукових статей. Під його керівництвом захищені 3 кандидатські дисертації.

Continue reading →

Наукова робота

Розроблена і отримала широке впровадження у промисловості система проектування цифрових схем КОМОЛ. Брав участь у міжнародних програмах міжвузівського співробітництва і в проектах РЕВ, спільних з Польщею, Болгарією, Угорщиною, НДР, брав участь у виконанні Європейської освітньої програми САLМАР-ТАCIS. З 1998 р. працює над Європейським освітнім проектом СОРЕRNICUS.

Continue reading →

Наукові інтереси

Сфера наукових інтересів – інформаційні технології в САПР, логічне моделювання цифрових схем і систем, логічне проектування ВІС, мультимедіа і мережні інформаційні технології та ресурси, дистанційне навчання. За роботу з інтеграції підсистем САПР нагороджений дипломом 2-го ступеня ВДНГ УРСР.

Continue reading →